Výroční brožura ČSHN, o.p.

Hudební nástroje z Československa

Hlas krásy, umění a citu.

K tisku připravil odbor propagace a výstavnictví GŘ ČSHN Hradec Králové, 1980.
Grafická úprava P.Matuška, fotografie F.Holman. Vytiskla Severografia n.p. Červený Kostelec.

Pozn.: ČSHN = Československé Hudební Nástroje

Další informace o ČSHN najdee na tomto odkazu