Kategorie downloadů: KORG Poly-800

Manuál, servisní dokumentace, tovární zvuky atd.
Manual, service documentation, factory sounds, etc.